bosenštinachorvatštinasrbština.eu

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

CHORVATŠTINA - BOSENŠTINA - SRBŠTINA - ČEŠTINA

VČETNĚ SOUDNÍHO OVĚŘENÍ


Mgr. Petr STEHLÍK, Ph.D.

Mgr. Mirna STEHLÍKOVÁ ĐURASEK


Služby

Obousměrné tlumočení a překlady právní, obchodní a technické dokumentace, smluv, korespondence, osobních dokumentů, propagačních materiálů, manuálů a odborných statí z oblasti společenských věd.
  • překlady i se soudním ověřením
  • automatické zajištění jazykové korektury rodilým mluvčím
  • konsekutivní a simultánní tlumočení v ČR i zahraničí
  • individuální i skupinová výuka chorvatštiny rodilou mluvčí s dlouholetou profesní praxí
  • solidní ceny, časová flexibilita, diskrétnost
  • možnost zajištění tlumočení a překladů do/ze slovinštiny včetně soudního ověření


Reference