bosenštinachorvatštinasrbština.eu

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

stehlik@bchs.eu
  • vystudoval obory chorvatština, angličtina a makedonština, obhájil doktorát z obecných dějin na FF MU v Brně
  • řada studijních a badatelských pobytů v Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině
  • vyučuje jihoslovanské literatury, kulturu a historii na Ústavu slavistiky FF MU
  • externí spolupracovník brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR (Dějiny Balkánu)
  • soudní tlumočník bosenského, chorvatského a srbského jazyka jmenovaný ministryní spravedlnosti ČR
  • beletristické překlady z jihoslovanských jazyků publikoval časopisecky (Revolver Revue, Navýchod, Netřesk, Slovanský jih) a v několika knižních antologiích
<<- Zpět