bosenštinachorvatštinasrbština.eu

PREVODI I TUMAČENJE

ČEŠKI - SRPSKI - BOSANSKI - HRVATSKI

I SA SUDSKIM OVERENJEM


Mgr. Petr STEHLÍK, Ph.D.

Mgr. Mirna STEHLÍKOVÁ ĐURASEK


Usluge

Dvosmerno tumačenje i prevođenje pravne, trgovinske i tehničke dokumentacije, ugovora, korespondencije, ličnih dokumenata, reklamnog materijala, uputstava za upotrebu te stručnih članaka iz oblasti društvenih nauka.
  • overeni prevodi
  • sve tekstove koriguje izvorni govornik
  • konsekutivno i simultano tumačenje u Češkoj i inostranstvu
  • solidne cene, vremenska fleksibilnost, diskrecija
  • možemo da obezbedimo tumačenje i overene prevode na slovenački i sa slovenačkog jezika


Reference